Biax D/E 4-pin LongLast

TC-D

Autoscroll für Tabelle
Bestelldaten
Watt Artikel­nummer Typ Lam­pen­so­ckel Her­stel­ler Länge L Durch­mes­ser Licht­strom Farb­tem­pe­ra­tur Lebens­dauer Ver­pa­ckung Kar­ton
10 W 86433780 F10DBX/827/4P G24q-1 Tungsram 101 mm 35 mm 600 lm 12.000 h 10 Stk.
10 W 86433799 F10DBX/830/4P G24q-1 Tungsram 101 mm 35 mm 600 lm 12.000 h 10 Stk.
10 W 86433810 F10DBX/840/4P G24q-1 Tungsram 101 mm 35 mm 600 lm 12.000 h 10 Stk.
13 W 86433829 F13DBX/827/4P G24q-1 Tungsram 126 mm 35 mm 900 lm 12.000 h 10 Stk.
13 W 86433837 F13DBX/830/4P G24q-1 Tungsram 126 mm 35 mm 900 lm 12.000 h 10 Stk.
13 W 86428299 F13DBX/840/4P G24q-1 Tungsram 126 mm 35 mm 900 lm 12.000 h 10 Stk.
18 W 86433853 F18DBX/827/4P G24q-2 Tungsram 147 mm 35 mm 1.200 lm 2.700 K 12.000 h 10 Stk.
18 W 86433861 F18DBX/830/4P G24q-2 Tungsram 147 mm 35 mm 1.200 lm 3.000 K 12.000 h 10 Stk.
18 W 86433896 F18DBX/840/4P G24q-2 Tungsram 147 mm 35 mm 1.200 lm 4.000 K 12.000 h 10 Stk.
26 W 86433918 F26DBX/827/4P G24q-3 Tungsram 162 mm 35 mm 1.800 lm 2.700 K 12.000 h 10 Stk.
26 W 86433926 F26DBX/830/4P G24q-3 Tungsram 162 mm 35 mm 1.800 lm 3.000 K 12.000 h 10 Stk.
26 W 86433942 F26DBX/840/4P G24q-3 Tungsram 162 mm 35 mm 1.800 lm 4.000 K 12.000 h 10 Stk.
Autoscroll für Tabelle
Zertifikate / Konformitätserklärung
Typ      Artikelnummer      Zertifikate     
Zertifikate ()
Autoscroll für Tabelle